Jest to symbol zastępczy subdomeny ostrowiecswietokrzyski.tanieszambabetonowe.com.pl